Taxaties

transparant

De markt van commercieel vastgoed vraagt meer en meer om transparante taxaties. Transparantie maakt de taxaties inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar en daar worden we àllemaal wijzer van…

Het taxatie-rapport wordt opgesteld op basis van alle factoren en marktomstandigheden die ook maar enige invloed op de waarde hebben. Het rapport voldoet aan de eisen die opdrachtgevers, portfolio houders, accountants, banken, private en overheidsinstanties aan taxaties stellen en biedt derhalve de gewenste zekerheid voor belanghebbenden .


Vakbekwaam

Als vanzelfsprekend zijn wij ruim gekwalificeerd, staan wij geregistreerd bij de juiste instanties en stellen we onze rapporten voor commercieel vastgoed op volgens IVS/RICS-richtlijnen

brancheorganisaties

Onze register taxateurs zijn aangesloten bij de toonaangevende brancheorganisaties

Registers

Onze taxateurs voldoen aan de vakbekwaamheidseisen en staan ingeschreven bij de registers

Normen

Onze register taxateurs werken volgens vastgestelde normen

brancheorganisaties

Als vanzelfsprekend zijn wij ruim gekwalificeerd, staan wij geregistreerd bij de juiste instanties en stellen we onze rapporten voor commercieel vastgoed op volgens IVS/RICS-richtlijnen.

Onze register taxateurs zijn aangesloten bij de brancheorganisaties:

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. De NVM investeert voortdurend in de deskundigheid van de beroepsgroep . De statuten en de erecode vormen een garantie voor de basiskwaliteit van ieder NVM-lid.

Lees verder op www.nvm.nl

De vakgroep NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca ) en bestaat uit 700 makelaars. NVM Business makelaars en taxateurs onderscheiden zich op grond van hun deskundigheid en kennis van de regionale markten waarin zij actief zijn. NVM Business stelt hoge eisen aan de deskundigheid van haar leden, zeer professionele research & development activiteiten en het bevorderen van de integriteit binnen de branche.

Registers

Onze register taxateurs voldoen aan de vakbekwaamheidseisen en staan ingeschreven bij de registers:

NRVT

Het Nederlands Register van Vastgoed taxateurs is een branchebreed platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van taxateurs in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid en jarenlange ervaring.

VastgoedCert CRMT/SRT

De Stichting VastgoedCert, voortgekomen uit de voormalige vakbekwaamheidregisters van de Stichting Certificatie en Registratie Makelaar-Taxateurs o.z. (CRMT), de Stichting Register Taxateurs (SRT) en de Stichting WOZ, is een branchebreed platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars en taxateurs in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid. De stichting heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars o.z. te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Het VastgoedCert-keurmerk is voor opdrachtgevers de aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen. Zie ook: www.vastgoedcert.nl

Normen

Onze register taxateurs werken volgens de normen van:

Het taxatie Management Systeem voor commercieel vastgoed is een adequaat instrument om taxaties transparant uit te voeren. Het maakt taxaties van commercieel vastgoed inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar. Taxaties zijn gebaseerd op duidelijke richtlijnen en uitgangspunten en uitgevoerd door gecertificeerde, gekwalificeerde taxateurs die zich onderwerpen aan toezicht en tuchtrecht. Transparantie en uniforme uitgangspunten maken taxaties vergelijkbaar en toetsbaar.
Het TMI is een onafhankelijke stichting, die het Taxatie Management Systeem bewaakt, beheert en verder ontwikkelt voor de commercieel vastgoed branche om de kwaliteit en transparantie te bevorderen.

Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) is een onafhankelijk, landelijk taxatie-instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs. Financiers, hypotheekintermediairs en consumenten kunnen bij het NWWI terecht voor transparante informatie over de waarde van woningen.

Lees meer op www.nwwi.nl

De Taxateurs Unie is een door St en V en NHG erkend, met waarborgen omringd ‘taxatie-validatie-platvorm’ met aanvullende faciliteiten voor alle stakeholders. Om de kwaliteit van haar organisatie te borgen en inzichtelijk te maken aan haar relaties en stakeholders is de Taxateurs Unie ISO 9001:2008 gecertificeerd.

Ook de ISO 9001:2008 addendum certificatie, ten aanzien van Taxatie Validatie Instituten is behaald.

Neem contact met ons op

 

Ik ben een mens! Wat is de 3e letter van het door u ingevulde emailadres?